Wetten en regels

  • Algemeen

  • Vergoedingen

  • Uitkering en vrijwilligerswerk

  • Verklaring omtrent het gedrag


Algemeen
 

Er bestaan wetten en regels voor vrijwilligers en hun organisaties. Het thema wetten en regels op deze website geeft inzicht in een aantal zaken rond wet en regelgeving.

Klik hier voor meer informatie over wet en regelgeving


Vergoedingen


Organisaties die met vrijwilligers werken mogen zelf beslissen of zij een onkosten- en/of reiskostenvergoeding geven. Veel organisaties hanteren het principe dat vrijwilligers zelf geen kosten hoeven te maken.
Organisaties kunnen deze kosten op twee manieren vergoeden, namelijk op basis van:
1. Werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten
2. Vast bedrag


Reiskostenvergoeding
Voor de reiskostenvergoeding geldt dat zowel de kosten voor het openbaar vervoer als de kosten voor het gebruik van eigen auto kunnen worden vergoed.

Klik hier voor meer informatie over vergoedingen.Uitkering en vrijwilligerswerk


Voor veelgestelde vragen over sociale uitkeringen en vrijwilligerswerk klik hier.


Informatieplicht


Klik hier voor informatie van het UWV
Klik hier voor informatie over uitkering, informatieplicht en vrijwilligerswerk.

 

Verklaring omtrent het gedrag


Voor medewerkers en vrijwilligers die werken in de sectoren zorg en welzijn is in de Wet Justitiële Gegevens een regeling opgenomen rond de Verklaring omtrent het gedrag. Werkgevers in de sectoren zorg en welzijn kunnen hier om vragen als medewerkers werken met kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld: lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten, senioren, (ernstig) zieken, kinderen en jongeren. Ook vrijwilligers die werken met kwetsbare doelgroepen hebben soms een verklaring omtrent het gedrag nodig. De verklaring is aan te vragen bij de gemeente.   Meer informatie over vrijwilligerswerk kunt u vinden op de site www.vrijwilligerswerk.nl