Tips voor vrijwilligers


Hebt u eenmaal het werk gevonden dat bij uw interesse en belangstelling past, dan is het van belang om in een kennismakingsgesprek met de organisatie verwachtingen en wensen af te stemmen. Wat heeft de organisatie u te bieden en wat brengt u zelf mee? Gespreksonderwerpen  kunnen zijn:  

 

Inwerkperiode Hoe lang duurt de inwerkperiode?
Wie werkt u in ?
Hoe wordt de inwerkperiode afgesloten?
 
Taakomschrijving Welke taken gaat u verrichten?
Welke tijden gaat u werken?
 
Vergoedingen Is er een onkostenvergoeding?  
Is de vergoeding op declaratiebasis of vast? 
 
Verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering?
Ongevallenverzekering of overigen?
 
Begeleiding Hoe is uw begeleiding geregeld?
 
Bijleren / scholing Zijn er mogelijkheden voor trainingen?
Wie betaalt de kosten?
 
Meebeslissen Wanneer heeft u inspraak?
Waarover heeft u inspraak?
 
Geschillenregeling Is er een klachtenregeling?
Wie is aanspreekpunt?