Aanbod cursussen


Vrijwilligersacademie Lekstroom
 

Vrijwilligersacademie Lekstroom biedt deskundigheidsbevordering aan op het gebied
van vrijwilligersmanagement, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Dit aanbod is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties en voor individuele vrijwilligers in de regio Lekstroom. Meer informatie op de website van de Vrijwilligersacademie Lekstroom
Vrijwilligers vinden en binden 
 

De gratis online cursus "Vrijwilligers vinden en binden" is een cursus voor organisaties om zoveel mogelijk vrijwilligers te bereiken.

Wat leert u ?
Met deze online cursus leert u de basisbeginselen van vrijwilligersmanagement.
U ziet hoe u succesvol vrijwilligers kan vinden en binden, hoe de wervingscirkel werkt. Ook maakt u kennis met de beweegreden van vrijwilligers en hoe u daarbij in werving en begeleiding op in kan spelen. Het voordeel van deze online cursus is dat u op elk moment van de dag de basisbeginselen van het vrijwiiligersmanagement leert.
U kunt zich aanmelden bij: vrijwilligerswerkacademie.nl
Dit programma stelt, zo blijkt, hoge eisen aan computers. Daardoor is dit programma vooralsnog niet voor iedereen bruikbaar. 

In veilige handen 


Voorkom misbruik van minderjarigen binnen een vereniging of vrijwilligersorganisatie. Dat is de doelstelling van het project ‘In veilige handen’.
Inzet : minderjarigen écht veilig op de sport- of hobbyclub. In opdracht van het ministerie van Justitie ondersteunt Vereniging NOV vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van en adequaat omgaan met seksueel misbruik. Vereniging NOV werkt hiervoor in een taakgroep samen met MOVISIE, NOC*NSF en Scouting Nederland. 
Meer informatie is te vinden op: www.inveiligehanden.nl

Een eerste stap in de aanpak tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag is het onderwerp bespreekbaar maken. De taakgroep heeft een DVD uitgebracht die kan helpen het onderwerp binnen uw organisatie of vereniging te bespreken.